G-L4PCSEMQBE Valg | Torup sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Valg

 

 

 

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00, afholdes der valgforsamling i Torup Sogn

hvor der skal vælges et nyt menighedsråd
for den kommende periode.
Mødet afholdes i Lynæs Kirke.

Har du visioner og idéer til det kommende menighedsråd, så stil op til menighedsrådsvalg 2020. På denne valgforsamling den 15. september kl. 19.00 vælges medlemmerne til Torup Sogns menighedsråd for perioden 2020-2024.
Der opstilles kandidater og disse præsenterer sig. Der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Der skal vælges 12 repræsentanter for Torup Sogn samt stedfortrædere (suppleanter).

Sognekort

 

Detaljer kan ses på dette link

 

 

Informations møde den 20. august 2020

Strandgården kl. 19
Søndergade 80, 3390 Hundested

 

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september.
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen.

På dette link findes også mange gode generelle informationer. 

Valgforsamlingen foregår tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i sognegården.  

 

Og hvad er det så lige vi laver i menighedsrådet.

Jo, vi er reelt en lille forretning med ca. 15 ansatte, heraf to daglige ledere, der styrer henholdsvis arbejdet på vores kirkegårde samt en daglig leder, der sikrer planlægningen af tiden for vores kirketjenere, sanger og organister i samarbejde med vores 3 præster, så der altid er de nødvendige ressourcer til de ugentlige gudstjenester, bisættelser, bryllupper og barnedåb, samt de mange alternative gudstjenester, tillige med arbejdet som kordegn.

 

Hvad er det så lige vi laver i Menighedsrådet. Menighedsrådet er reelt en bestyrelse, som skal sikre de overordnede rammer, men som også indgår i en række udvalg med henblik på at udfylde disse rammer.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter, der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad vores kirke skal bruges til.

Men det er også menighedsrådet, der skal sørge for at vores bygninger er i rimelig stand, at de opvarmes på en tidsvarende måde, og at de er sikret på en måde, så det er forsvarligt for såvel vores menighed som vores medarbejdere at færdes i vores bygninger.

Omkring vores bygninger ligger også en kulturhistorisk opgave med hensyn til at sikre, at specielt vores kirker vedligeholdes korrekt.

Der skal også sikres ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere, ligesom de skal sikres værktøj og hjælpemidler, der sikrer mod nedslidning eller andre vedvarende belastninger.

Der er derfor som I kan se rigtig mange opgaver og hertil kommer, at vi som en offentlig organisation skal sikre, at der er gennemsigtighed og sikre en ansvarsfuld brug af de offentlige midler, der stilles til rådighed.

Det kræver et ikke ubetydelig arbejde omkring regnskab og sikring af beslutningsprocessen, og den tid hvor kirkeregnskabet kunne klares af præstens kone er for længst forbi.

 

Og så er det vi kommer tilbage til dig.

Har du lyst og tid til at hjælpe med de mange opgaver i et menighedsråd, enten fordi du har en særlig kompetence, som forstand på bygninger og vedligeholdelse af disse, eller lyst til at præge vores aktiviteter i forhold til menigheden gennem planlægning af koncerter, foredrag eller andet skal du være mere end velkommen

OG

hvorfor er det så at du skal deltage.

Fordi kirken har en rolle i vort lokalsamfund, fordi kirken er et sted, der skal give mulighed for, at der kan foregå noget, som ikke altid skal være resultatorienteret, og fordi vi skaber noget godt for andre.

Kirken er for os alle, når vi har brug for det og ikke kun om søndagen.

Kirken er også der, hvor vi kan komme og finde fordybelse, eller mindes dem vi har mistet, også selv om det er mange år siden, og som vi stadigvæk savner.

Men kirken er også der, hvor vi fremover måske skal spille en helt ny rolle som værn mod stress og jag, hvor mennesket igen kan komme i centrum, og hvor det ikke altid skal handle om magt og indflydelse.

SÅ til sidst, kom til Informationsmødet og hør hvad vi laver, og se om der ikke også kunne være noget du kan gøre for din kirke.